Historie raného Merkuru

Dá se říci, že se Merkur začal rodit na gymnáziu ve 2. pololetí školního roku 1952 - 1953. V tom školním roce totiž na gymnáziu existoval hudební kroužek, který vedl pan profesor Jarolím Bureš a většina členů prvního Merkuru (nebo snad všichni?) hrála kromě dalších nástrojů (housle, flétna) právě v tomto školním hudebním tělese. Z vlastních "kronikářských" záznamů pak mohu posloužit několika přesnými daty:

4. 11. 1953 - naše muzika: je uznána jako soubor osvětové besedy.

5. 12. 1953 - Poprvé hrajeme na taneční zábavě jako soubor osvětové besedy.

31. 12. 1953 - Jako soubor osvětové besedy hrajeme poprvé na Silvestra (ve Slabcích).

15. 7. 1954 - Zkouška SOB - "nová éra", poprvé velký taneční soubor (bratři Leitnerové, Klempera aj.).

31. 7. 1954 - Rakovník , Dům osvěty - poprvé hrajeme v 15 lidech (na veřejnosti).

Prvním kapelníkem (prvního "malého" Merkuru) byl altsaxofonista Jaroslav Dubský a sice z toho důvodu, že už mu bylo 18 let. Ota Pihrt jako člen symfonického orchestru čsl. rozhlasu jím být nechtěl a snad ani nemohl. Dalším kapelníkem se stal František Bureš, saxofonista a zpěvák, který vlastně Merkur založil. Avšak duší orchestru a uměleckým vedoucím byl Otakar Pihrt, absolvent konzervatoře, hornista a aranžér, který psal muzikantům noty přímo "na tělo". Po odchodu Bureše zastával Ota vlastně obě funkce. V r. 1954 vyhrál Merkur okresní muzikantskou soutěž a v r. 1955 krajskou soutěž v Hořovicích. V té době měla kapela obsazení jako orchestr Karla Vlacha. Zajímavost: na bicí nástroje hrál Jiří Anderle - dnes světově proslulý malíř a grafik. Zřizovatelem kapely byl v onom čase TOS Rakovník. Pak přišla krize. Muzikanti odcházeli, TOS náhle Merkur vyhostil, bylo nutno odevzdat zapůjčené nástroje včetně krásných bicích, se kterými se J. Anderle těžce loučil.

Zbylí muzikanti se rozhodli postavit jakýsi malý Merkur. V r. 1957 přišel do kapely saxofonista Jiří Soukup, který se stal o 4 roky později kapelníkem. Začal psát aranžmá a stal se O. Pihrtovi vydatným pomocníkem. Novým zřizovatelem orchestru se stal rakovnický pivovar - tam se zkoušelo a odtud se vyjíždělo na hry. Zpěváky Merkuru byli v té době Anička Štenglová a Sláva Beneš. Za nějaký čas Aničku vystřídala Alena Kaňková - pozdější manželka kapelníka Soukupa. Velmi oblíbené byly v té době nedělní odpolední čaje v Dělnickém domě v Rakovníku, kde již hodinu před začátkem bylo plno. Sjížděli se tam lidé i z okolních okresů, "Dělňák" praskal ve švech.

60. a 70. léta

V létě r. 1962 přišel do kapely Josef Černík, aby nahradil Slávu Beneše, který odcházel na podzim na vojnu. Černík začal záhy psát také aranžmá, takže Merkur měl už aranžéry tři. K 10. výročí založení Merkuru byl uspořádán koncert v Domě osvěty. V jeho 1. polovině zazněla Gershwinova Rhapsody in Blue, kterou Pihrt upravil pro momentální možnosti kapely. Solo hrál výborný klavírista Jindra Hejduk, (tehdy nový merkurák). V druhé půlce koncertu zazněly významné skladby tehdejší i předešlé doby. V r. 1964 se vrátil z vojny S. Beneš a o rok později Jiří Šulc - vynikající bubeník a také kytarista. On to byl, kdo založil big beatovou skupinu orchestru Merkur a ještě před vojnou byl vlastně prvním rokenrolovým zpěvákem v Rakovníku. V těchto létech kapela hrála ve dvou rovinách: jako taneční orchestr s dechovou sekcí a třikrát během produkce se hrál big beat. V r. 1965 se O. Pihrt odstěhoval do Prahy a při té příležitosti uspořádal v Dělnickém domě velký koncert Merkuru i se smyčcovou sekcí. V 67. roce se vrátil z vojny J. Černík a kapela měla v té době 10 dechových nástrojů: 4 saxofony, 4 trubky a 2 pozouny. Dále pak kytaru, klavír, basu a bicí. Zpěváci byli 3: Beneš, Černík a mladičká Mirka Koutníková, kterou asi po dvou letech vystřídala Anička Hrubá. Celem 17 lidí. Mezi trumpetisty se objevil další aranžér - Petr Konopásek, konzervatorista a učitel LŠU. Kapela měla opět 3 aranžéry. Petr se věnoval hlavně swingovým orchestrálkám. V 73. roce byl uspořádán v Tylově divadle koncert k dvacetinám orchestru. Uváděl ho Pavel Kubla. O celou 1. polovinu se postaral, už jako host, O. Pihrt svými aranžmá většinou swingových skladeb, které s kapelou nacvičil a oddirigoval. Zazněla i nejznámější swingovka - In the Mood. Druhá část večera byla věnována současným hitům, ale i originální tvorbě členů orchestru (Černík, Mička, Hrubá). Anču Hrubou časem vystřídaly další zpěvačky: Věra Kolaříková, Marcela Lincová, Bohunka Týčová. S. Beneše nahradil Rudolf Zeman. Došlo také ke změně zřizovatele, po rakov. pivovaru se jím stalo Městské kulturní středisko.

80. a 90. léta

V červenci 1981 J. Soukup skončil s kapelnictvím a chtěl Merkur rozpustit. Někteří členové kapely pro to neměli pochopení a tak přemluvili Josefa Černíka aby se ujal vedení Merkuru, protože on jediný zbyl jako aranžér. Postupně došlo k výměně mnoha hráčů - nejzajímavější bylo, že s Merkurem začal hrát Jožka Fencl, jehož kapela už neexistovala, ale v 60. a 70. letech byla největším konkurentem ba i rivalem Merkuru. Konsolidace kapely nebyla snadnou záležitostí a tak koncert k dalšímu desetiletí se konal o rok později - tedy v r.1984. Kapelník Černík vsadil na pestrost solistů a tak se u mikrofonu střídali současní i bývalí zpěváci Merkuru, zazněly skladby pro solové nástroje - (klavír, varhany, saxofony). Na závěr pak původní kapelníkova orchestrálka "Merkur 84". Vyprodané Tylovo divadlo bylo spokojeno a nemalou zásluhu na tom má i moderátor večera - Kamil Kraus. Z merkurácké sestavy roku 62 zbyl už jen 1 člověk - kapelník J. Černík. Všechny ostatní posty doznaly změnu, některé i vícekrát. Kapela se zmenšila: 3 saxy, 3 trubky, bicí, baskytara, klávesy, zpěvačka, zvukař a v jedné osobě kytarista, zpěvák a kapelník - tedy 11 lidí. V průběhu dalších deseti let se vyměnili saxofonisté, trumpetista, klávesistka a zvukař. A opět tancovačky, tancovačky a tancovačky. Dlužno poznamenat, že Merkur po mnoho let doprovázel soutěže "Hledáme nové talenty" a hrával na věnečcích tanečních kursů. V r. 1993 se zaplnilo Tylovo divadlo opět do posledního místa na koncertě ke čtyřicátinám Merkuru. Kapelník Černík pozval 16 hostů - zpěváků i instrumentalistů. Koncert uváděla Věra Čermáková - hlasatelka českého rozhlasu a bývalá zpěvačka Merkuru. Společně s ní tvořil dvojici i někdejší zpěvák této kapely Sláva Beneš. Koncert měl velký úspěch dík pestrosti a rozmanitosti účinkujících. Zvláště pak nutno vyzdvihnout výkon klavíristky Kateřiny Kůtkové v Klusákově "Piano Boogie" a ve skladbě E. Griega: Klavírní koncert a moll, které obě aranžoval jako mnoho ostatních skladeb kapelník J.Černík. Na závěr zazněla opět nová orchestrálka Merkur 93. A znovu tancovačky . . ., ale už ne v takovém množství jako v uplynulých desetiletích.

21. století

Přichází rok 2003 a s ním padesátiny Merkuru. Půlstoletí Merkuru! Každých 10 let nový koncert. Na tomto koncertě se sešlo mnoho bývalých muzikantů, kteří kdysi v kapele hrávali, z Bostonu přiletěl i Zdeněk Fencl - první klavírista Merkuru. V úvodu zazněla původní stará znělka, kterou její autor O. Pihrt oddirigoval a pak popřál orchestru dalších 50 let. Celý koncert uváděl osvědčený a oblíbený moderátor Kamil Kraus. Za mikrofonem se kromě kmenových zpěváků (B. Týčové, K. Kůtkové a J.Černíka) objevili S. Beneš, J. Šulc, R. Malá, B. Sršňová, V. Čermáková, M. Repková, Z. Steidl, A. Ryvolová, Martina Polanová. Blýskli se i instrumentalisté V. Procházka a V. Pidrman. Na postu bubeníků se střídali M. Lukeš, M. Jirásek, D. Pišvejc a J. Šulc. Někdejší pozounista Milan Vlček pozval na podium členy úplně první sestavy, která Merkur zakládala. Byli oceněni 4 z pěti kapelníků: F. Bureš, O. Pihrt, J. Soukup a J. Černík. Místostarosta Jan Švácha jim předal Knihu o Rakovníku. Pohoda, která panovala na sále se přenesla i do foyeru a baru, kde byl připraven raut. Od tohoto koncertu až do současné doby došlo pouze ke změně u kláves. Odešla K. Kůtková, místo ní nastoupil Jaroslav Chudoba, zkušený klavírista.

Na podzim r. 2011 začal nácvik rock'n rollového koncertu. Předpremiéra se konala v Kryrech 1. 5. 2012 na oslavách tzv. "Pivního máje". S kapelou vystoupil Jiří Šulc - bývalý bubeník a zpěvák Merkuru, první průkopník rock'n rollových písní v Rakovníku. 13. 6. 2012 byl tento koncert uveden ve zcela zaplněném rakovnickém kulturním centru. Zde se k Merkuru připojil Jiří Röll, který měl průvodní slovo a také zazpíval několik písní.

V roce 2013 uplynulo 60 let od založení tanečního orchestru Merkur. Josef Černík vydal za podpory městského úřadu a Rabasovy galerie publikaci fotografií "Merkur 60". Slavnostní koncert k šedesátinám Merkuru se konal v Tylově divadle 2. prosince. Moderátorem večera byl opět J. Röll. Kromě kmenových zpěváků Boh. Týčové a Jos. Černíka zpívalo i mnoho hostů: Sláva Beneš, Věra Čermáková, Michal Černík, Petra Hlaváčková, Kateřina Kůtková, Martina Polanová, Marcela Repková, Ana Ryvolová, Jiří Röll, Jiří Šulc, Helena Týčová. Sólové skladby na soprán saxofon zahráli Petr Martinovský a Vladimír Procházka. Koncert měl velký úspěch, divadlo bylo vyprodáno a na spoustu zájemců se nedostalo. Proto se kapelník J. Černík dohodl s pořadatelem - kulturním centrem, že koncert zopakuje. Stalo se tak 6. února 2014. I když se říká, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, bylo Tylovo divadlo opět zcela zaplněno. Dostavila se i další zpěvačka Blanka Sršňová - Strouhalová ("rakovnická Olmerka"). Recennze o obou koncertech vyšly v okresním týdeníku Raport. Videonahrávku prvního koncertu pořídil Libor Jiřinec (li.ji@post.cz, www.webspektrum.cz). Orchestr Merkur na tanečních zábavách účinkuje sporadicky, pro pořadatele je kapela příliš velká. Je doba malých souborů, využívajících keyboardy a sequencery. Dva až tři hudebníci si poradí s velkým plesem.

Více o koncertě k 50. výročí na internetu zde
Výročí tanečního orchestru Merkur

Více o Merkuru v publikacích, které vydala Rabasova galerie V Rakovníku v r. 2003 jako svoji 215. publikaci
Merkur 1953-2003 a jako svoji 213. publikaci Michal Černík - 50 let Merkuru

Plakáty 60. výročí založení Merkuru   60 let Merkuru    60 let Merkuru - repriza